Bezoek mijn nieuwe website op www.drvuyk.nl

  Welkom
  Algemeen
  Nieuws
  Operaties
     Mohs huidtumor
      chirurgie

     Huidtumoren KWF
     Huiddefect
      Reconstructie

     Rhinoplastiek
     Septumplastiek
     Mentoplastiek
     Otoplastiek
     Littekens
     Blefaroplastiek
     Blepharoplastiek
     Wenkbrauwen
     Facelift
  Verzorging na operaties
  Epistaxis
  Ethiek
  Curriculum Vitae
  Publicaties
  Veel gestelde vragen
  Hoe kunt u ons bereiken
  Preventie
  Gezondheid risico's van      roken
  Video
  Persoonlijke informatie  Behandelingen dinsdag 20 februari

Inleiding
Eerst volgt een stuk met belangrijke informatie aangaande het probleem en de mogelijke oplossing. Onderaan zijn dan nog een aantal artikelen met foto's te lezen die geschreven zijn opgrond van eigen ervaring. Deze documenten zijn in de medische litteratuur gepubliceerd.

Welkom op de website van dr. Vuyk, plastiche chirurgie
Correctie van de kin (mentoplastiek)
 
Soms wordt een correctie geadviseerd van een te ver naar achteren (of naar voren) liggende kin, afzonderlijk of tezamen met een plastische neuscorrectie. Een dergelijk voorstel komt voort uit het feit dat de neus niet een geïsoleerd onderdeel is, maar een deel van het gelaat in zijn geheel. Het gaat dus om de best mogelijke harmonie van de verschillende gelaatstrekken. Plastisch aangezichtschirurgen zijn erop getraind het gezicht in zijn geheel te beoordelen. Daarom zijn patiënten wel eens verrast wanneer ze voor een bepaalde procedure komen en de dokter iets anders voorstelt. Door de onderlinge verhoudingen van het gezicht te bestuderen, kunnen wij bepalen welke chirurgische procedures nodig zijn om een harmonie in het gelaat te creëren. Terug
Terug naar andere behandelingen

Om de kin te onderzoeken zullen we vooral en profiel naar uw gezicht kijken. Een verticale lijn, getrokken van de hoek van de onderlip zou de kin net moeten raken. Als het meest uitstekende deel van de kin hier achter ligt, kan kinaugmentatie (= vergroting) u helpen om het gezicht meer in balans te brengen. Als de kin buiten de lijn komt, kan een reductie of kinverkleining geïndiceerd zijn. Kinaugmentatie kan   afzonderlijk worden verricht, maar ook tegelijk met een neusoperatie. Ook vormt deze soms een onderdeel van een facelift of liposuctie van gezicht of hals (of van een andere procedure). Als relatief kleine ingreep, kan kinaugmentatie een groot chirurgisch resultaat opleveren. Mogelijk hoeven we dan ook minder aan de neus te doen, om een goede harmonie in het gezicht te krijgen.

Een te weinig uitgesproken kin, soms in combinatie met een vlak verlopend voorhoofd, geeft een te scherp profiel, wanneer alléén de neus wordt gecorrigeerd. We zouden zelfs een neuscorrectie afraden, wanneer de kin niet tegelijk wordt verhoogd. De vorm en hoogte van een te kleine kin kunnen worden verbeterd door een implantaat, gemaakt van speciaal kunststof materiaal dat aanvoelt als een natuurlijk, hard weefsel zoals bot. Kin-implantaten   zijn er in verschillende vormen en groottes. Om de kin te vergroten, wordt een kunststof implantaat gebruikt. Vast Silicone staat – in tegenstelling tot vloeibare Silicone – qua veiligheid niet ter discussie. Soms combineren we vast Silicone met een Goretex implantaat, om een zo natuurlijk mogelijke vorm en hoogte te krijgen. Dit is al vele malen gebruikt en veilig en succesvol gebleken.De operatie
De operatie kan onder plaatselijke of algehele verdoving worden uitgevoerd. Een kinverhoging duurt ongeveer twintig minuten, terwijl een kinverkleining ongeveer een uur duurt. Kinverhoging wordt over het algemeen van buitenaf uitgevoerd, middels een 1,5 tot 2 cm lange huidsnede in de huidplooi onder de kin. Het uiteindelijke litteken
  is praktisch onzichtbaar. Het materiaal zal nauwelijks nog als ‘apart’ onderdeel van de kin te voelen zijn. Kinverkleining wordt meestal vanuit de mond uitgevoerd. Wanneer de te grote kin echter te wijten is aan een te lange onderkaak met onderbeet, of wanneer de tanden niet goed op elkaar sluiten, kan onder- en bovenkaakchirurgie noodzakelijk zijn.

 

Om een brede neus- puntsmaller te maken worden de neusvleugel kraakbeentjes niet alleen gereduceerd maar ook met hechtingen in een betere positie gebracht.
Na de operatie
De operatie veroorzaakt weinig pijn. Soms is een deel van de onderlip tijdelijk gevoelloos doordat de zenuw wat is opgezet. Het gevoel blijkt zich altijd weer te herstellen. Enige verkleuring en zwelling kan zeven tot tien dagen zichtbaar zijn. De patiënt die een neuscorrectie én tegelijkertijd een kincorrectie ondergaat,
  hoeft niet langer in het ziekenhuis te verblijven dan nodig is voor de neuscorrectie. Een verband steunt de kin voor maximaal vier dagen. De meeste patiënten kunnen na zeven dagen hun dagelijkse activiteiten weer hervatten. Zware lichamelijke inspanning moet drie weken vermeden worden; sommige sporten zes weken.

Wat kunt u verwachten?
Een aangepast kinprofiel, met een meer of minder uitgesproken kin kan de algehele aangezichtscontour verbeteren. Omdat de harmonie tussen neus en kin verbetert, geldt dat ook voor de het gehele gelaat. Overigens veranderen we liever te weinig dan te veel.
 Te lezen publicatie(s)
- Augmentation mentoplasty with solid silicone: H.D.Vuyk
klik hier om deze publicatie te lezen. (5831 KB)
 
- Bone resorption after alloplastic augmentation of the mandible: H.A. Saleh, P.J.F.M. Lohuis & H.D. Vuyk
klik hier om deze publicatie te lezen. (496 KB)
 
© 1999-2018 Dr. H.D. Vuyk